Forvirret over hvordan du skal sortere dit affald?

Så skal du bare læse med her. Affaldssortering, ved alle, er godt for miljøet. Dog kommer mange sikkert nogle gange i tvivl om, hvilket skrald som skal i hvilke beholdere. Og hvordan man lige sørger for at få plads nok til de mange forskellige typer af affald i sit hjem. Bare rolig, vi har nemlig her samlet nogle gode råd samt en vejledning til, hvordan du skal sortere dit affald i 4 ud af de 12 affaldscontainere.

Gør noget godt for miljøet – sorter dit affald

Æggebakker, mælkekartoner, madrester, metaldåser, plastemballage og meget mere er vi begyndt at sortere, allerede før det kommer ud til sorteringsanlægget. Affaldssortering og genanvendelse af mange forskellige typer affald er blevet mere og mere omfattende, så vi kan udnytte de værdifulde ressourcer på jorden mest muligt.

En dansker smider 845 kilo husholdningsaffald ud på et år, og det gør os til det land i Europa, som producerer mest husholdningsaffald pr. indbygger. Hvilket vi bestemt ikke er stolte over. Derfor skal der ske nogle ændringer, så vi kan få dette tal langt ned.

Mange af os ved godt, at affald er en værdifuld og genanvendelig ressource, og at det er vigtigt, at vi sorterer vores affald, da det gavner miljøet, men alligevel kan det godt virke til at være en stor opgave at skulle sortere sit affald. Det er heldigvis ikke så svært, som det måske lyder, og ofte handler det blot om, at man gør det til en vane. Når først det er en vane, vil det virke forkert ikke at sortere sit affald.

TIP: For at gøre det endnu lettere at sortere sit affald kan du anskaffe dig affaldssystemer til affaldssortering. Dette kan eksempelvis være modulopbyggede skraldespande, som kan sættes sammen lige, sådan som du ønsker det. Ved at de er modulopbyggede, kan du også tilføje flere, når du har brug for det. De optager ofte ikke særlig meget plads, og så kan du klistre piktogrammer på skraldespandene, så du let kan se, hvilken type skrald der skal i hver skraldespand. Der findes også andre typer af affaldssystemer.

Hvad skal hvorhen?

Her gennemgår vi 4 affaldstyper.

Plast

Når du skal smide plast ud, skal du tømme emballagen og skylle det for rester. Er emballagen blandet med andre materialer, skal de ofte til restaffald. Plast som har indeholdt, eller som har været i tæt kontakt med kemikalier og eller farligt affald, skal ikke i plast beholderen.

Glas

Marmeladeglas, vin- og spiritusflasker m.m. skal ned i glascontaineren. Dog skal glasset lige tømmes og rengøres først for de værste rester. Etiketter må gerne forblive på, men metal låget skal fjernes. Alt, der ikke er almindeligt glas, skal ikke ned i denne container.

Metal

Sodavandsdåser, Konservesdåser og andet metal skal i denne container. Igen skal du sørge for, at emballagen er fri for rester og skyllet.

Restaffald

Her skal alt affald fra din daglige husholdning, som ikke kan genanvendes ned. Består produktet af flere materialer og kan de ikke blive skilt ad, så skal det ofte ned i restaffald.